Collega Tacstone heeft recent een onderzoek gedaan naar de huidige toepassing en mogelijkheden van software robots voor het automatiseren van processen bij onderwijsinstellingen in Nederland.
De samenstelling van de ondervraagde populatie zag er als volgt uit;

Van de ondervraagde instellingen is 59,4% enigszins bekend met RPA en 40,6% helemaal niet bekend met RPA.

Nog niet op de agenda

RPA staat bij 84.6% van de deelnemers die niet bekend zijn met RPA nog niet op de (digitaliserings)agenda. Voor ons als RPA-specialisten is er dus een belangrijke taak weggelegd in het creëren van bewustzijn rondom de mogelijkheden en toepassingen van RPA in de onderwijssector.

De meeste instellingen die bekend zijn met RPA en RPA toepassen, bevinden zich vooral in de Pilot/POC fase.

Onderstaand overzicht laat zien in welke processen RPA dan wordt ingezet;

Verminderen van fouten

Net zoals bij toetsen en proefwerken zijn fouten een belangrijke eenheid binnen het onderwijs. Ook aan zichzelf stellen onderwijsinstellingen hoge eisen wanneer het om fouten gaat.
Er zijn meerdere “voornaamste” redenen voor onderwijsinstellingen om over te gaan tot het inzetten van RPA. Het verminderen van fouten binnen processen en besparing van tijd en kosten worden in het onderzoek het vaakst genoemd. Deze worden gevolgd door het verbeteren van de studenten- en docent ervaring, verbeteren van compliance, en creëren van meer werkplezier.

Zelf doen of hulp van buiten?

De meeste onderwijsinstellingen zien een beperkt aantal uitdagingen en begrijpen dat het invoeren van RPA niet vanzelf gaat. De analyse en ontwerp fase wordt geschilderd als een traject waar instelling en externe partij samen in optrekken. Het bouwen van de robots wordt vooral overgelaten aan de externe partij en bij het beheer ligt de voorkeur bij zelf doen (met externe hulp).
Uitdagingen worden vooral ervaren rondom de ontwikkeling van visie en strategie en het aanhaken van de ICT-afdeling. De grootste uitdaging ziet men in de hoek van verandermanagement; “hoe neem ik de medewerkers mee in dit proces?”. De minste zorgen maakt men zich over “onderhoud en beheer” na implementatie.

Nuttig?

Vind je dit artikel nuttig, dan zou ik je beoordeling zeer op prijs stellen. Ken je mensen voor wie deze informatie ook interessant of relevant is dan is delen een goeie manier om hen op weg te helpen.